KATE COSTELLO ‘KIKI & ME’

Press Release

‘Anna,’ 2010
lexan laminated chromogenic print 
33.5 x 42 cm